MARTÍ
MADAULA
ESQUIROL
Eutanàsia
CV

Going postal
Promeses d'un sol ús
LINKS
Wet Piece
Any Book
Comprometre's
Completar un puzle
(2016)
Installation. Puzzle.
Variable dimensions.
Barcelona
This puzzle was completed.
Half of its pieces were in the groundfloor of this building, where it was exhibited.
The other half was exactly in the same place, but at the first floor. All the pieces
of the puzzle were matching each other, but there were 3 metres between both parts.
Plantar les llavors de casa
Men working overhead
2017
2016
Com tornar a casa a caminant
Why don't we bake cookies together
Statement i Bio
mmesquirol@gmail.com
2018
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Com resumir sis mesos
Xmas in my room
Plantar un camp de tulipes
CV artístic complert
"Complete a puzzle"
"Completar un puzle"
(2016)
Instal.lació. Puzle.
Mides variables
Barcelona
Aquest puzle estava complert.
La meitat de les seves peces es trobaven a la planta baixa de l'efici on es va exposar. L'altra meitat estava just al mateix lloc, però a la primera planta. Totes les peces del puzle encaixaven unes amb les altres, però amb 3 metres de separació entre alguna d'elles.
2019
Happy New Year / Deconstructing home
How to conquer space