MARTÍ
MADAULA
ESQUIROL
Eutanàsia
Going postal
Promeses d'un sol ús
LINKS
Wet Piece
Any Book
Comprometre's
Completar un puzle
Plantar les llavors de casa
Men working overhead
2017
2016
Com tornar a casa a caminant
Why don't we bake cookies together
Statement i Bio
mmesquirol@gmail.com
2018
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Com resumir sis mesos
Xmas in my room
Plantar un camp de tulipes
CV artístic complert
Coses que vull dir sobre un hivernacle
"Coses que vull dir sobre un hivernacle" parteix de recordar la reiterada
negativa de la meva mare a deixar-me tenir plantes a la meva
habitació, al·legant la creença popular que, a la nit, les plantes
em podrien asfixiar. Reprenent aquest desig frustrat i acceptant,
de forma utòpica, aquesta creença com a probable, em proposo
construir un hivernacle-habitació on cultivar prou plantes perquè
aquest fenomen es produeixi.

Aquest projecte va formar part de l'exposició "Tots els llocs parlen de tu" dins del marc de Sala d'Art Jove 2018. És un projecte que va rebre un dels 10 Premis d'Art Jove de Creació de Sala d'Art Jove.


Aquest projecte va formar part de l'exposició "Sense Títol 2018" a l'Aula Miró de la Universitat de Belles Arts de Barcelona. El projecte va ser el meu Treball Final de Grau, es pot trobar íntegrament al següent enllaç;
"Things I want to say about a glasshouse" is triggered by a memory from
my childhood: my mother never allowed me to have plants in my room.
The main reason that she held was the idea that, at night, plants
remove carbon dioxide, which could cause my dead. Picking up this
frustrated desire and accepting, in a utopian way, this popular belief
as possible, I decided to build a bedroom-glasshouse where I will be
able to grow enough plants to make this phenomenon happen.

This project was shown in the exhibition "All the places talk about you" by Sala d'Art Jove 2018. It is a project that was selected as one of the 10 Creation Awards of Art Jove by Sala d'Art Jove.


This project was shown in the exhibition "Sense Títol 2018" in Aula Miró of the University of Fine Arts of Barcelona. The project was my Final Degree Project, which can be read entirely in the following link:


Things I want to say about a glasshouse
(2018)
(2018)
link >>>
link >>>
link >>>
link >>>
2019
Happy New Year / Deconstructing home
How to conquer space
El projecte es presenta com a instal·lació que consta de dues parts. Uns desplegables que el públic es pot endur i que exploren la capa més narrativa del projecte, formada per reflexions, referents i històries que es van anar desenvolupant paral·lelament a la construcció de l'hivernacle.

El segon element és "Un dia", vídeo del qual es pot veure un fragment a sobre d'aquest text. En ell, vaig gravar l’hivernacle durant un dia sencer, gravant des de la sortida del sol fins que aquest es va pondre. A l'exposició, el vídeo es reproduïa fent coincidir l’hora del dia en què va ser gravat amb l’hora en què l’espectador ho veu. Així, si l'espectador veu el vídeo a les onze del matí, aquest et mostra l’espai en aquesta mateixa hora; creant, d’alguna forma, un fals temps real.
The project was exhibited as an installation formed by two parts. Foldable pieces of paper that the public could take with them, which explored the narrative layer of the project: several reflection, references and stories that developed at the same time that the building process of the glasshouse evolved.

The second element is the video "Un dia" ("One day"; a fragment of this video is shown above this text). I recorded the glasshouse during a whole day, recording since the sunrise until the sunset. In the exhibition, the video was played matching the time of the day when it was recorded with the exact time in which the spectador is watching the piece. Therefore, if the spectator is watching the video at 11 am, it shows the space at the same hour; creating, somehow, a false real time feeling.
Installation view of "Tots els llocs parlen de tu" ("All places talk about you"), Sala d'Art Jove 2018. Photographs by Sala d'Art Jove.
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Coses que vull dir sobre un hivernacle