MARTÍ
MADAULA
ESQUIROL
Eutanàsia
CV

Going postal
Promeses d'un sol ús
LINKS
Wet Piece
Any Book
Comprometre's
Completar un puzle
Plantar les llavors de casa
2017
2016
Com tornar a casa a caminant
Why don't we bake cookies together
Statement i bio
Contact:
mmesquirol@gmail.com
2018
Coses que vull dir sobre un hivernacle
Com resumir sis mesos
Plantar un camp de tulipes
CV artístic complet
2020
How to conquer space
Stronger than air, thinner than ice
2019
Els Altres
2021
Com conquerir l'espai
Recuperar els llençols de Manchester
First and Last Page
2022
Tough, reliable and almost cuddly
To plant a flying garden