MARTÍ
MADAULA
ESQUIROL
Eutanàsia
Going postal
Promeses d'un sol ús
LINKS
Wet Piece
Any Book
Comprometre's
Completar un puzle
Plantar les llavors de casa
Men working overhead
2017
2016
Com tornar a casa a caminant
Why don't we bake cookies together
Statement i Bio
mmesquirol@gmail.com
2018
Construir un hivernacle per dormir-hi
Com resumir sis mesos
Xmas in my room
Plantar un camp de tulipes
CV artístic complert
Construir un hivernacle per dormir-hi
“Construir un hivernacle per dormir-hi” parteix de recordar la reiterant negativa de la meva mare a deixar-me tenir plantes a la meva habitació, al·legant a la creença popular que, a la nit, les plantes treuen diòxid de carboni i que aquestes em podrien asfixiar. Reprenent aquest desig frustrat i acceptant, de forma utòpica, aquesta creença com a probable, em proposo construir un hivernacle-habitació on cultivar prou plantes perquè aquest fenomen es produeixi.
The starting point of this project is a memory from my childhood: my mother never allowed me to have plants in my room. The main reason that she held was the idea that, at night, plants remove carbon dioxide, which could cause my dead. Picking up this frustrated desire and accepting this popular belief as possible, I decided to build a glasshouse with the measures of my room and with a bed, a space where I will be able to grow enough plants to make this phenomenon happen.

To build a glasshouse to sleep in it
(2018)
Work in progress
(2018)
Work in progress